Přeskočit na obsah

Jak dál posunout vaši firmu?

Talent management… Přeloženo do češtiny: vědomá práce s talenty a silnými stránkami lidí ve firmě. Když se mu budete věnovat, posune to vaši firmu na další level. V produktivitě, inovativnosti, prosperitě i udržitelnosti.

Talentovaní a angažovaní lidé jsou hnacím motorem firemního růstu. Jejich nedostatek může doslova ohrozit vaši konkurenceschopnost a udržitelnost do budoucna. 

Jenže jak to udělat, aby se vám to nestalo? 

Řešení je v talent managementu. Jde o vyloženě strategický přístup k lidskému potenciálu, který vám pomůže získat, rozvíjet a udržet ty nejlepší talenty, které právě vaše firma potřebuje.

Co je talent management?

Přeloženo do češtiny: je to naprosto vědomá práce s talenty a silnými stránkami lidí ve vaší firmě.

Není to jen o náboru a udržení talentovaných lidí. Jde o komplexní proces. Pojďme se na něj podívat.

 1. V prvé řadě si definujte klíčové talenty a kompetence, které ve vaší firmě v jednotlivých rolích potřebujete. Odpovězte si na otázky typu:
  • Jaké dovednosti a vlastnosti potřebujeme u našich lidí? 
  • Jaké talenty jsou nezbytné pro dosažení našich strategických cílů?
 1. Když máte definované požadované silné stránky a kompetence pro jednotlivé role, využijte jich i pro nábor a onboarding talentovaných lidí. Mějte na paměti, že už v tuhle chvíli vytváříte zkušenost kandidáta s vaší firmou. Rozhodně se vyplatí, abyste měli pro nábor i onboarding efektivní proces. Zaprvé vám to pomůže budovat vaši značku jakožto zaměstnavatele a zadruhé se tím zvyšuje i pravděpodobnost, že přilákáte kandidáty, kteří se k vám do firmy hodí (viz zpátky kultura a hodnoty) a přinesou očekávanou přidanou hodnotu. 
 1. Vytipujte si talentované lidi s potenciálem pro jejich další rozvoj a růst. Jaké talenty a silné stránky vaši lidé mají, můžete zjistit vhodnou diagnostikou. Myslete přitom na to, že ne každý člověk s konkrétním talentem je pro vaši firmu ten pravý. Je celkem možné, že zjistíte talenty, které se pro danou roli vlastně vůbec nehodí. A důležitou roli hraje i kompatibilita s vaší firemní kulturou a hodnotami.
 1. Věnujte svůj čas cílenému a vědomému rozvoji talentů u vašich lidí. Kdo o to opravdu stojí, odvděčí se vám svojí loajalitou a angažovaností. Dejte svým lidem příležitosti k rozvoji jejich dovedností a znalostí. Když porostou oni, porostete i vy. 

Talent management se vám hodí i pro plánování nástupnictví pro klíčové pozice. Dříve nebo později klíčoví lídři z vaší firmy odejdou. Vytvořte si už předem plán na jejich nástupnictví. Zajistíte si tak kontinuitu ve vedení i předání know-how.

Čí talenty řídit?

Dříve bych možná odpověděla, že jen lídrů a manažerů. Dnes jsem přesvědčená, že s talenty je potřeba pracovat u každého jednotlivce už na úrovní týmů. 

Talent management se týká všech firem, bez ohledu na jejich velikost či obor. Zaměřuje se na všechny zaměstnance, ať už se jedná o juniorní pozice s růstovým potenciálem, klíčové specialisty nebo seniorní lídry. I když vám to může připadat přehnané, i v malé firmě s 10 zaměstnanci je důležité věnovat se talent managementu, abyste si udrželi ty nejlepší lidi a zajistili dlouhodobý růst firmy.

Proč se talent managementu vůbec věnovat?

Některé důvody jsem zmínila už výše. Napomáhá loajalitě a angažovanosti lidí. Přidejme ale další výhody.

Talent management: 

 • Zvyšuje produktivitu a výkonnost. Motivovaní zaměstnanci jsou produktivnější a dosahují lepších výsledků.
 • Přináší inovace a zlepšuje kreativitu. Diverzita talentů v týmech přináší nové a neotřelé nápady a inovativní řešení.
 • Zvyšuje vaši konkurenceschopnost. Firmy, které efektivně a aktivně pracují s talentem managementem jsou konkurenceschopnější na trhu práce. Viz zmiňovaná diverzita a vyšší inovativnost.
 • Snižuje fluktuaci a náklady na nábor. Lidé, kterým se věnujete a pomáháte jim rozvíjet jejich potenciály, méně z firem odchází. Nemusí za ně tak často hledat náhradu a onboardovat nováčky. 
 • Zlepšuje firemní kulturu. Když vaši lidé cítí podporu, jsou spokojeni, recipročně to působí na vzájemnou spolupráci a komunikaci, a angažují se v práci.
 • Zajišťuje dlouhodobou stabilitu a růst firmy. Loajalita lidí a jejich angažovat napomáhá udržitelnosti firmy v konkurenčním prostředí.

Včera bylo pozdě…

Není, na co čekat. Ideální čas pro zavedení talent managementu neexistuje. Můžete ho implementovat v jakékoli fázi životního cyklu firmy. 

Takže začněte hned. Čím dříve, tím větší bude mít pozitivní dopad na vaši firmu. Pokud začnete s budováním základů talent managementu již v počátcích firmy, budete mít náskok před konkurencí a vybudujete si silnou firemní kulturu, která přitahuje a udržuje nejlepší talenty.

Jak na to?

Zavést talent management není jednorázová akce, ale kontinuální proces. Co byste pro to měli udělat a jak postupovat?

 1. Analyzujte vaše firemní potřeby a cíle.
  • Co chcete s talentem managementem dosáhnout? 
  • Jaké dovednosti a znalosti potřebujete u svých zaměstnanců rozvíjet?
 2. Definujte klíčové talenty a kompetence.
  • Stanovte, jaké talenty a kompetence jsou pro vaši firmu a klíčové pozice nejdůležitější.
 3. Vytvořte systém pro identifikaci a hodnocení talentů.
  • Připravte a implementujte proces, který vám pomůže identifikovat talentované zaměstnance s potenciálem růstu. 
  • Můžete využít různé metody, jako jsou hodnotící pohovory, assessment centra, talentové testy nebo 360° zpětná vazba.
 4. Nastavte programy pro rozvoj a vzdělávání.
  • Uvědomte si, že každý člověk potřebuje pro svůj rozvoj něco jiného. 
  • Nabídněte tedy různé možnosti rozvoje formou školení, kurzů, mentoringu nebo koučinku.
 5. Implementujte programy pro motivaci a udržení talentů.
  • Udržujte si své talentované zaměstnance tím, že jim nabídnete konkurenceschopné mzdy a benefity, možnosti kariérního růstu a férové pracovní prostředí.
 6. Pravidelně systém vyhodnocujte a upravujte, pokud je to potřeba. 

Co říkají data?

Podpora talent managementu se vyplácí. 

Podle průzkumu společnosti Deloitte z roku 2023 87 % firem vnímá talent management jako strategickou prioritu. Firmy s efektivním talentem managementem dosahují o 20 % vyššího růstu tržeb. Hlavními oblastmi, na které se firmy v rámci talent managementu zaměřují, jsou nábor a onboarding (72 %), rozvoj a vzdělávání (68 %), udržení a motivace (65 %).

Firmy s efektivním talent managementem dosahují o 20 % vyššího růstu tržeb, jak uvádí studie společnosti McKinsey ze stejného roku. Zaměstnanci zapojení do programů talent managementu jsou o 50 % produktivnější než průměrní. Firmy s nízkým skóre v oblasti talent managementu ztrácejí ročně 3 % tržeb kvůli fluktuaci.

Věřte, že investice do talent managementu se vám mnohonásobně vrátí.

Talent management je klíčový pro dlouhodobý úspěch vaší firmy. Věnujte se mu s péčí a profesionalitou. Budete odměněni talentovanými, angažovanými a produktivními lidmi, kteří vám pomohou dosáhnout vašich firemních cílů.

Ráda vám v tom budu nápomocná. Klidně mi napište na michaela@treglova.cz.

Jak ve své firmě řídíte talenty a potenciál k rozvoji u vašich lidí? Jak máte zpracovaný systém talent managementu?

Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *